Diarree na galblaasoperatie


Zo kan pijn in de maag al worden uitgelokt door een ijsje of ijskoud drankje, maar ook gerelateerd zijn aan gevaarlijke ontstekingsreacties of zelfs maagkanker. Enkele voorbeelden van factoren die maagklachten en pijn in je bovenbuik kunnen veroorzaken zijn als volgt: maagkrampen (verkramping van de maagwand) Sterk gekruide of extreem koude voeding te snel en/of te veel eten voedselvergiftiging (door bedorven voeding) Een ongezond (eenzijdig, vetrijk en/of suikerrijk ) dieet. De kans dat je maag overstuur is doordat je bijvoorbeeld iets verkeerds gegeten hebt, is namelijk beduidend groter. Middelen medicijnen die maagklachten tegengaan Er zijn verscheidene medicijnen op de markt die aspecifieke maagklachten, brandend maagzuur, oprispingen en een opgeblazen gevoel tegengaan. Hierbij enkele voorbeelden: Pijnstillers zoals paracetamol bestrijden de gewaarwording van pijn in je maag bovenbuik. Een drankje met algeldraat en/of magnesiumzout gaat oprispingen en brandend maagzuur tegen. Maagzuurremmers (antacida) zoals Rennie en maalox helpen direct bij opkomende pijn in de maag.

beoordelen onder welke categorie jouw maagklachten behoren. Bij (vermoeden van) een maagzweer, maagbloeding of maagperforatie dien je overigens direct een arts in te schakelen. Symptomen van (ernstige) maagklachten, maagklachten gaan veelal gepaard met verschillende bijverschijnselen. Veelvoorkomende bijverschijnselen van pijn in de bovenbuik zijn als volgt: Brandend maagzuur zure oprispingen. Een doffe, zeurende of stekende pijn, misselijkheid, pijn in je bovenbuik, braken, pijn achter het borstbeen, opgeblazen gevoel (Op) boeren, koorts. Ernstige pijn in je maag. Bovenbuik die eventueel het gevolg is van een acute maagaandoening kan gepaard gaan met (een combinatie van) de volgende symptomen: Uitstralende pijn naar bijvoorbeeld armen, kaken of rug. De gewaarwording van voedsel dat in de slokdarm blijft steken Gitzwarte ontlasting (ontstaat door ingewerkt bloed) zeer (tot extreem) hevige maag- en/of buikpijn Pijn die zeer plotseling opkomt Bloedbraken Let wel: niet elk van bovenstaande symptomen per definitie hoeft te wijzen op een maagklacht. Het punt is vooral dat je er dankzij deze kennis rekening mee kunt te houden. Oorzaken van pijn in je maag bovenbuik aspecifieke maagklachten kunnen uiteenlopende oorzaken hebben; van uiterst onschuldig tot extreem risicovol.

Deze bacteriële of virale infectie van je spijsverteringskanaal wordt meestal gekenmerkt door pijn in de bovenbuik (soms ook onderbuik misselijkheid, braken, diarree en/of koorts. Er wordt ongeveer 1 tot 3 dagen weinig tot niks binnengehouden, waarna de maagklachten langzaamaan afnemen en de eetlust zich beetje bij beetje herstelt. Refluxklachten : gerelateerd aan brandend maagzuur; ze ontstaan doordat maagzuur in de slokdarm terechtkomt (waardoor zure oprispingen ontstaan). Dit fenomeen is in principe ongevaarlijk, maar kan cyste wel erg vervelend en pijnlijk zijn. Bovendien kan er sprake zijn van een gebrekkige of zelfs lekkende maagklep. Ulcusklachten : een ulcus in de maag wordt een maagzweer genoemd. Een maagzweer betreft een oppervlakkige wond in de darm- of maagwand. Goed opletten, want deze wond kan zich in bepaalde gevallen ontwikkelen tot een maagbloeding of maagperforatie. Bijzondere maagaandoeningen : hieronder vallen. Als pijn in je maag/bovenbuik snel opkomt en ook snel weer weggaat, bijvoorbeeld nadat je te veel, te vet of te pittig hebt gegeten, dan hoef je je niet direct zorgen te maken over jouw maagklachten.

Pati ntenfolders - maasziekenhuis


Maagklachten is een verzamelterm voor alle schaamhaar ziekten, aandoeningen en mankementen die direct gerelateerd zijn aan je maag. De bekendste maagklacht is ongetwijfeld pijn in je maag. Deze pijn manifesteert zich meestal als pijn in de bovenbuik (tussen je navel lever borstbeen). Er zijn uiteenlopende oorzaken voor maagklachten en pijn in je maag. Mogelijke oorzaken maagklachten, pijn in de bovenbuik kan onder meer het gevolg zijn van de volgende achterliggende oorzaken: Aspecifieke maagklachten : pijn in je maag zonder aanwijsbare oorzaak; dit is de meest voorkomende vorm van pijn in de bovenbuik. Hoewel deze maagklacht erg pijnlijk kan zijn, is ie meestal niet ernstig en duurt ie hooguit 2 weken. Buikgriep : wordt veroorzaakt door een virus of bacterie in het maag-darmkanaal.

De vleesetende bacterie en fasciitis necroticans mens


Bij dehydratie: beoordeel de patiënt opnieuw na 4 uur rehydratietherapie. Na duidelijke klinische verbetering: beleid als bij verhoogd risico op dehydratie. Naar de tekst van de nhg-standaard Bij ernstig algemeen ziekzijn of bij verhoogde kans op een ernstig beloop. Bij rehydratiepoging zonder verbetering of met klinische achteruitgang of bij dehydratie die niet thuis kan worden behandeld. Bij ernstige dehydratie (hypotensie, bewustzijnsvermindering of verwardheid, diep en snel ademhalen). Verdenking op hus bij infectieuze diarree veroorzaakt door ehec.

Geef ors mee naar gebieden met verhoogd risico; geef een antibioticum mee bij hoge uitzondering (ciprofloxacine 500 mg 2 dd gedurende 3 dagen of 1000 mg eenmalig, beide per os). Medicamenteuze behandeling naar de tekst van de nhg-standaard Slechts bij (verhoogd risico voedingswaarde op) dehydratie is medicamenteuze behandeling met ors nodig. Adviseer kant-en-klare ors-drank of -poeder (voor gebruik zie tabel). Adviseer naast ors ander voedsel en drinken, maar geef ors apart. Bij dehydratie: herstel de vochtbalans binnen 3-4 uur; om de paar minuten een slokje ors. Bij hinderlijke klachten kan symptomatisch loperamide gedurende maximaal 2 dagen overwogen worden: eerste dosis bij volwassenen 4 mg; daarna elke 2 uur 2 mg (maximaal 16 mg/dag) tot eerste gevormde ontlasting. Bij leeftijd 8 jaar wordt loperamide ontraden.

Absolute contra-indicaties: 3 jaar, koorts én bloederige diarree, aanhoudende diarree na gebruik van een breedspectrumantibioticum, zwangerschap of borstvoeding. Overweeg bij volwassen patiënten met algemene ziekteverschijnselen (aanhoudende of hoge koorts, veel bloed en slijm bij de ontlasting) of een gecompromitteerd immuunsysteem, indien de verwekker niet bekend is: azitromycine 500 mg 1 dd gedurende 3 dagen. Specifieke bacteriën en protozoa: zie de hoofdtekst van de nhg-standaard Acute diarree. Indicatie dosering ors opmerking Verhoogd risico op dehydratie 6 jaar: 10 ml/kg/keer 6 jaar: tot 300 ml/keer na elke waterdunne diarree, tot ontlasting niet waterdun meer is Dehydratie 15-25 ml/kg/uur na verbetering: volg schema verhoogd risico naar de tekst van de nhg-standaard Bij ongecompliceerde acute. Bij verhoogd risico op dehydratie: na ongeveer 4 uur (telefonisch). Bij geen verbetering: beoordeel de patiënt opnieuw.

Lever reinigen en ontgiften met Moritz lever


Acute diarree met algemene ziekteverschijnselen of een verhoogd risico op een ernstig beloop : schat de ernst van de situatie in op grond van de mate van ziekzijn, leeftijd, comorbiditeit, immuunstatus en comedicatie. Acute diarree ten gevolge van andere (ernstige) oorzaken dan een gastro-enteritis. Naar de tekst van de nhg-standaard voorlichting en adviezen naar de tekst van de nhg-standaard Het beloop is meestal ongecompliceerd; na 10 dagen is 90 klachtenvrij; dehydratie komt zelden voor. Drink meer dan normaal, in kleine beetjes, juist ook bij braken. Zet (onverdunde) flesvoeding of borstvoeding voort.

Dieet of vasten is niet zinvol. De patiënt mag eten wat goed valt en waar hij trek in heeft; bij buikkrampen kleine porties. Diarree 7 dagen of opnieuw diarree: beperk zoete dranken (zoals melk en appelsap). Extra aandacht voor hygiëne. Overweeg tijdelijk staken van diuretica en medicatie die hyperkaliëmie bevordert (ras-remmers). Wees bedacht op het ontstaan van hypoglykemie bij orale bloedglucoseverlagende middelen. Houd rekening met verminderde absorptie van geneesmiddelen. Bij lithium kan door dehydratie ook een te hoge spiegel ontstaan. Reizigersdiarree: geef mondelinge en schriftelijke voorlichting.

20 weken zwanger - 24, baby

Noteer de achtergrondinformatie op het laboratoriumaanvraagformulier. Specifieke bacteriën of protozoa: zie de hoofdtekst van de nhg-standaard Acute diarree. Evaluatie naar de tekst van de nhg-standaard Ongecompliceerde acute diarree : geen bijkomende ziekteverschijnselen strakke (koorts, bloed, ernstig ziekzijn, aanhoudende of hevige buikpijn) en geen aanwijzingen voor (verhoogd risico op) dehydratie. Verhoogd risico op dehydratie : én of meer aanwijzingen voor een negatieve vochtbalans afslanken (zie anamnese) zonder aanwijzing(en) voor dehydratie bij lichamelijk onderzoek. Dehydratie : én of meer aanwijzingen voor een negatieve vochtbalans plus aanwijzing(en) voor dehydratie bij lichamelijk onderzoek. De kans op dehydratie neemt toe naarmate meer parameters bij lichamelijk onderzoek positief zijn. Bij kinderen wijst een capillaire refill 1,5 à 2 seconden op dehydratie.

17-dagen-dieet - gratis boeken downloaden

Geef telefonisch voorlichting en advies bij ongecompliceerde acute diarree. Zie de patiënt in elk geval nog dezelfde dag bij aanwijzingen voor(dreigende) dehydratie: 3 dagen frequente ( 6 dd) waterdunne diarree (bij leeftijd 2 of 70 jaar: 1 dag diarree en 3 dagen koorts (bij leeftijd 2 of 70 jaar: 1 dag frequente waterdunne diarree. Zie de patiënt in elk geval nog dezelfde dag bij klachten die kunnen wijzen op een ernstige oorzaak van de diarree. Lichamelijk onderzoek, naar de tekst fietsen van de nhg-standaard. Beoordeel de algemene toestand en de mate van ziekzijn: koorts, sufheid, verwardheid, (neiging tot) flauwvallen (wijzend op ernstig ziekzijn/dehydratie). (Zo nodig) ademhaling, pols en bloeddruk. (Zo nodig) beoordeling van het abdomen (in elk geval bij klachten die mogelijk wijzen op een ernstige oorzaak van de diarree). Let bij kinderen op aanwijzingen voor dehydratie: ademhalingspatroon, capillaire refill, turgor van de buikhuid, ingezonken ogen, droge slijmvliezen, koude extremiteiten, zwakke pols, afwezigheid van tranen, versnelde hartslag, ingezonken fontanel. Aanvullend onderzoek, naar de tekst van de nhg-standaard Fecesonderzoek wordt aangevraagd bij: zieke patiënten (aanhoudende of hoge koorts, frequente waterdunne diarree, of bloed bij de ontlasting immuungecompromitteerde patiënten; verhoogd besmettingsgevaar voor anderen; (eventueel) diarreeduur 10 dagen.

Algemene ziekteverschijnselen of ziekteverschijnselen wijzend op ernstiger of afwijkend beloop: mate van ziekzijn (adl-activiteiten, eetlust, alertheid koorts, bloed of slijm bij de ontlasting, buikpijn die tussen de buikkrampen aanhoudt. Dehydratie of verhoogd risico daarop (vooral bij leeftijd 2 of 70 jaar ontlasting (consistentie, hoe vaak, hoe lang koorts (aanwezig, hoe hoog, hoeveel dagen braken (aanhoudend: houdt langer dan enkele uren niets binnen vochtopname (tijdens en vór de diarreeperiode andere aanwijzingen voor een negatieve vochtbalans. Risicofactoren voor een ernstiger beloop: comorbiditeit, verminderde weerstand. Mogelijk verband met : recent verblijf in producten de (sub)tropen, genuttigd voedsel of drinken, andere personen met acute diarree in de omgeving. Verhoogd besmettingsgevaar voor anderen (horeca, levensmiddelen, onderwijs, zorg, 2 bekende gevallen). Medicatie: huidig gebruik, recente start met of gebruik van antibiotica, ors en/of loperamide. Overwegingen, naar de tekst van de nhg-standaard.

11 alternatieve citytrips - 11 alternatieve citytrips

Acute diarree nhg, overslaan en naar de algemene inhoud gaan. U bent hier, home, cluster:. Spijsverteringsorganen, status: Actueel - 2014, samenvattingskaartM34. Inhoudsopgave, acute diarree m34 (Actualisering september 2014: herzien. De versie van 2007). Naar de tekst van de nhg-standaard. Acute diarree : plotselinge afwijking van het defecatiepatroon: toegenomen frequentie, hoeveelheid en watergehalte van de ontlasting, maximaal 14 dagen. Ongecompliceerde acute diarree : geen bijkomende ziekteverschijnselen (koorts, bloed, ernstig ziekzijn, aanhoudende of hevige buikpijn) en geen aanwijzingen voor (verhoogd risico op) dehydratie. Anamnese (telefonisch of tijdens consult naar de tekst van de nhg-standaard.

beste
Diarree na galblaasoperatie
Rated 4/5 based on 803 reviews